DER ER LUKKET FOR ANSØGNINGER TIL JULEUDDELINGEN 2017

Ansøgere

Gaveportionerne fra Juleuddelingen af 1867 kan ansøges af alle der har behov, ved direkte henvendelse til den lokale Juleuddelings Skemastue eller ved indsendelse af ansøgningsskema (kan downloades på hjemmesiden). Skriftlige ansøgninger skal være vedlagt kopi af sundhedskort og frankeret svarkuvert. Skriftlige ansøgninger uden svarkuvert behandles eller besvares ikke.

Siden 2015 vil ansøgere på SU, Kontanthjælp, Dagpenge, førtidspension el. lign. blive bedt om at fremvise eller medsende en kopi af specifikationen for sidste udbetaling.

Man kan ikke ansøge på vegne af andre, og man kan kun ansøge i den periode, hvor Skemastuen er åben. Se Juleuddelinger 2017 for nærmere information om Skemastuernes åbningstider.

Derudover fordeles et antal portioner via kirker, herberger, mødrehjælpen, og div. bistandskontorer.

Ved ansøgning samtykker ansøgeren i, at Juleuddelingen må registrere oplysninger til brug for afvikling af Juleuddelingen.

Juleuddelingen forbeholder sig ret til at forlange identifikation i form af sundhedskort eller lignende, samt til at afslå ansøgninger, hvis ansøgeren ikke kan identificeres med sikkerhed på navn og adresse.

Hvis ansøgningen er kommet i betragtning, giver Juleuddelingen besked med information om afhentning af gaveportionen.