Juleuddelingen finder sted

Søndag, den 17. december 2017 fra kl. 13.00 til 16.00 (evt. udbringning fra kl. 09.00)

Skemastue - LUKKET 

Skemastuen åbner for ansøgninger om Julehjælp i 2018 fra den 15. oktober 2018 til 1. november 2018. I perioden er åbningstiden mandag til torsdag fra 10.00 - 14.00.

Man kan ansøge ved personlig henvendelse i Skemastuen medbringende sit Sundhedskort  samt dokumentation for sine indtægtsforhold, eller ved indsendelse af skriftlig ansøgning. Ansøgningen skal være ledsaget af en kopi af Sundhedskort samt specifikation af sidste udbetaling af SU, Kontanthjælp, Dagpenge, førtidspension el. lign., hvis man er på overførselsesindkomst.  

Skriftlige ansøgninger skal være Skemastuen i hænde senest 25. oktober 2018 og desuden være vedlagt frankeret svarkuvert. Ansøgninger uden svarkuvert besvares ikke. Skriftlige ansøgninger sendes til:

Juleuddelingen af 1867
Den Danske Frimurerorden
Blegdamsvej 23
2100 København Ø

Ansøgningsskema findes på dette link

Køresvende

Ansøgere med særlige behov, der sætter dem ude af stand til selv at afhente gaveportionen, kan få bevilget udbringning af pakken ved en af Juleuddelingens køresvende. Ansøgning herom til Skemastuen.