Ansøgere

Ansøgningsformular kan åbnes, udfyldes og udskrives ved at trykke på nedenstående dokument.

Ansgningsskema thumb

Gaveportionerne fra Juleuddelingen af 1867 kan ansøges af alle der har behov, ved direkte henvendelse til Juleuddelingens Skemastue eller ved indsendelse af ansøgningsskema (kan downloades på hjemmesiden).

Skriftlige ansøgninger skal være vedlagt kopi af sundhedskort og frankeret svarkuvert. Skriftlige ansøgninger uden tydelig angivelse af Telefonnr. og/eller email-adresse behandles eller besvares ikke.

Ansøgere på SU, Kontanthjælp, Dagpenge, førtidspension el. lign. kan blive bedt om at fremvise eller medsende en kopi af specifikationen for sidste udbetaling.

Man kan ikke ansøge på vegne af andre, og man kan kun ansøge i den periode, hvor Skemastuen er åben. 

Derudover fordeles et antal portioner via kirker, herberger, mødrehjælpen, og div. bistandskontorer.

Juleuddelingen forbeholder sig ret til at forlange identifikation i form af sundhedskort eller lignende, samt til at afslå ansøgninger, hvis ansøgeren ikke kan identificeres med sikkerhed på navn og adresse.

Hvis ansøgningen er kommet i betragtning, giver Juleuddelingen besked med information om afhentning af gaveportionen.