Ansøgere

Gaveportionerne fra Juleuddelingen af 1867 kan ansøges af alle der har behov, ved direkte henvendelse til Juleuddelingens Skemastue.

Der kan IKKE som tidligere ansøges ved indsendelse af skriftlig ansøgning pr. brev. Der åbnes forsøgsvis for indsendelse af ansøgninger via hjemmesiden. Se under menupunktet 'Ansøgning'. De skal begrunde, hvorfor de ikke kan møde personligt op i Skemastuen. De kan blive bedt om at medbringe dokumentation ved afhentningen af gaveportionen.

Ansøgninger via hjemmesiden gælder KUN ansøgere fra Hovedstadsområdet.

Ansøgere på SU, Kontanthjælp, Dagpenge, førtidspension el. lign. kan blive bedt om at fremvise  en kopi af specifikationen for sidste udbetaling.

Man kan ikke ansøge på vegne af andre, og man kan kun ansøge i den periode, hvor Skemastuen er åben. 

Derudover fordeles et antal portioner via kirker, herberger, mødrehjælpen, og div. bistandskontorer.

Juleuddelingen forbeholder sig ret til at forlange identifikation i form af sundhedskort eller lignende, samt til at afslå ansøgninger, hvis ansøgeren ikke kan identificeres med sikkerhed på navn og adresse. Søger man om legetøj skal børnenes Sundhedskort forevises.

Hvis ansøgningen er kommet i betragtning, giver Juleuddelingen besked med information om afhentning af gaveportionen.